Søk i arkivet

Aktuelt

Svanøy Havbruk søkjer: DRIFTSLEDER PÅ AVDELING FOR STAM-/SETTEFISK

Svanøy Havbruk logoSvanøy Havbruk er et selskap med lang fartstid i havbruksnæringen. Vi driver med produksjon av stamfisk, rogn, yngel og settefisk av regnbueørret, på vakre Svanøy i Flora kommune. Vi har 2 akvakulturtillatelser for stamfisk og 1 for settefisk, samt en matfiskkonsesjon i samdrift. Til sammen er vi 9 fast ansatte på stam-/settefiskavd. og sjøanlegg. Vi er aksjonær i Salmon Group – verdens største nettverk av lokaleide oppdrettsselskap.

Da vår nåværende driftsleder går over til andre oppgaver i bedriften, søker vi for snarlig ansettelse

DRIFTSLEDER PÅ AVDELING FOR STAM-/SETTEFISK

Driftsleder vil:

– Planlegge og lede drift av settefiskanlegget

– Sikre en forsvarlig biologisk og teknisk drift av anlegget

– Være med å utarbeide budsjetter og produksjonsplaner

– Lede anleggets medarbeidere og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

– Følge opp bedriftens registrerings- og rapporteringsrutiner

– Sette seg inn i HMS og kvalitetssikringsarbeidet

– Delta i vaktordninger

Søkere må ha utdanning innen akvakultur eller andre relevante fag.

Det er en forutsetning for stillingen at vedkommende har jobberfaring fra settefiskanlegg, og fortrinnsvis også fra stamfiskarbeid.

Du må ha evne til å jobbe systematisk, være villig til å stå på når det trengs, og inneha gode lederegenskaper. God ordenssans og teknisk innsikt er også egenskaper som er viktige i denne stillingen.

Vi tilbyr:

– Konkuransedyktige betingelser

– Godt arbeidsmiljø

– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

– Pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Ove Inge Vågen. Tlf. 95888627 el. 57748747. Søknad med CV og referanser sender du til: vaagen@svanoyhavbruk.no. Søknadsfrist: 1. Juli. Svanøy Havbruk AS, 6914 Svanøybukt.

Informasjon om Svanøy finner du på www.svanoy.com