Søk i arkivet

Aktuelt

-Ryggar mot eit frislepp for eigarskap

Ola og LisbethÅ lage ei ny grense på 40 prosent virka som at ein rygga mot frislepp, og der er vanskeleg å sjå at dette har noka konkurranseteknisk grunngjeving. Om FKD vil sikre mangfaldet i næringa, bør dei heller kome med tiltak som direkte styrkar dei lokaleigde aktørane.

Det seier Salmon Group til Intafish i dag, som eit svar til at regjeringa no ynskjer å legge grensa for eigarskap i norsk lakseproduksjon til 40 %. Så vidt vi kan forstå er denne grensa framleis ulovleg i fylgje EØS-avtalen, og såleis skubbar regjeringa berre saka framfor seg. Dette passar nok bra i høve til Stortingsvalet i haust.

I høyringsuttalen til nye eigarskapsreglar, har SG kome med ei direkte og kontret oppmoding til korleis ein kan stimulere til eit framleis mangfald i næringa.

Les uttalen her

Les “Er det likegyldig kven som eige?”

Tekst: Øyvind Kråkås