Søk i arkivet

Aktuelt

Null røming i 2012

Død fisk vandrarIkkje ein laks rømde frå anlegga i Salmon Group nettverket i fjor.

Salmon Group levde i 2012 opp til den sokalla nullvisjonen for røming. Dette kjem fram i årsberetninga til nettverket. At der ikkje var ei einaste hending som resulterte i rømd fisk, kan ha litt med tilfeldigheiter å gjere, men samstundes vil vi stå fast på at der blir gjort eit kontinuerleg godt arbeid med internkontroll og sikkerheit langs våre anlegg langs heile kysten.

Tekst: Øyvind Kråkås