Søk i arkivet

Aktuelt

– Algar er framtida

Dr. Pearse Lyons– Vi er klare for å bygge ut algefabrikkar over heile verda. Dette er framtida for fiskefôr, seier Dr. Pearse Lyons, toppsjef og eigar av Alltech.

Salmon Group er tilstades under Alltech Symposium i Lexington, Kentucky. Selskapet har dette året valt å kalle samlinga Glimpse- the future of agriculture 2020. Under sesjonen for akvakur nytta Dr. Lyons høvet til å framheve marknadsføringa av norsk fisk. Men han peika og på at marint råstoff er ein knappheitsressurs.

Algar kan vere ein substitutt, fordi dei har høgt oljeinnhald og kort produksjonstid. Alltech har i dag ein algefabrikk i Kentucky, men er no klare for å satse på dette over heile verda.

Les og CO2BIO mottok SPIR-prisen

Tekst: Øyvind Kråkås