Søk i arkivet

Lite kunnskap om ørret

FjordørretUnder messa i Brüssel hadde Salmon Group ei rekke samtalar med innkjøparar frå Sør-Europa. Desse var i liten grad klar over regnbogeørreten som produkt.

Italienarane produserar eigen ferskvassørret, som ikkje er samanliknbar med den norske regnbogeørreten. Både i storleik og farge er den meir lik norsk bekkeørret. Ein stor ørret med rikeleg smak og raudare farge enn laks var heilt nytt for dei.

Les og:

Fjordørret- ei merkevare i medvind

Tekst: Øyvind Kråkås