Søk i arkivet

Lær om laks og oppdrett på laks.no

laks.noI høve kampanjen “Laks er viktig”, er der ei eiga nettside der du kan sjå filmane, lære om laks og oppdrett og bestille kampanjemateriell.

Sida laks.no vart lansert første gongen “Laks er viktig” kom på tv. No er nettstaden oppdatert, og du kan mellom anna sjå Salmon Group sin film frå Steinvik Fiskefarm her.

Du kan og lese og lære om laks som matvare, oppdrett si rolle i norsk verdiskaping og påverknaden lakseoppdrett har på miljøet.

Besøk laks.no og lær om norsk laks!