Søk i arkivet

32 gangar så mykje antibiotika til folk som til fisk

AntibiotikaNye tal får Folkehelseinstituttet syner at det i fjor gjekk med 1,59 tonn antibiotika til norsk oppdrettsfisk, medan nordmenn vart behandla med tilsaman 51,77 tonn antibiotika i 2012.

Folkehelseinstituttet oppgir forbruket av legemidlar til menneske normalt som dagleg døgndosar per 1000 menneske (DDD/1000). Men dei legge heldigvis ved i statistikken terapidoseringa, så det er mulig å regne om til kg. Og rekna ein om dei 20,93 daglege dosane per 1000 (side 60 i rapporten) til vekt, får ein den nette sum av 51,77 tonn antibiotika brukt til menneske i Norge i 2012. Mot, 1,59 til fisk. Det er 32,5 ganger mer til oss. Kilo for kilo.(Tal frå kyst.no)

Les heile saka på Kyst

For Salmon Group: Øyvind Kråkås