Søk i arkivet

Aktuelt

Utset saka om fjorddeponi

220px-Førdefjorden[1]Miljøverndepartementet har beslutta at saka om fjorddeponi ved Vevring i Førdefjorden skal utsetjast inntil ein har meir kunnskap tilgjengeleg.

Salmon Group har lenge vor engasjerte i denne saka, då fire av våre aksjonærar held til i Førdefjorden; Flokenes Fiskefarm, Steinvik Fiskefarm, Svanøy Havbruk og Marø Havbruk. Flokenes Fiskefarm har ein av sine lokalitetar innforbi det området som var tiltenkt som deponi, og måtte truleg ha flytta dette anlegget. For dei andre aktørane har saka handla om at ein fryktar fjorden sitt omdøme som produksjonsområde for mat vil verte sterkt svekka.

Det er selskapet Nordic mining som har søkt om å få deponere restmassar i fjorden frå rutilutvinning i Engebøfjellet i Nautdal kommune. Næringsminister Trond Giske har tidlegare, og seinast tysdag, sagt at dette er ein god måte å deponere massar på, og at der er “god plass i norske fjordar”. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell, sjølv frå Naustdal kommune, er tydelegvis ikkje einig. Hans departement seier no at det er for stor usikkerheit knytta til korleis desse massane vil påverke livet i fjorden.

Både utbyggjar Nordic Mining og ordførar i Naustdal, tidlegare fiskeoppdrettar Håkon Myrvang, uttrykte i går sterkt vonbrot over denne utviklinga i saka overfor NRK. Det er no usikkert når ein eventuelt kan få ei endeleg avklaring om fjorddeponi.

Tekst: Øyvind Kråkås