Søk i arkivet

Aktuelt

Utfordra forvaltninga som kompetansebyggar

Liv Monica Stubholt-På sitt beste skaper forvaltninga kompetanse, sa Liv Monica Stubholt under Fiskeridirektoratet sitt fagseminar onsdag.

Stubholt vil av mange bli hugsa som sjef for Aker Seafoods, no er ho konserndirektør for kommunikasjon og strategi i Kværner ASA. Stunholt er leiar for Hav 21 programmet, og det var først og fremst i eigenskap av dette vervet ho snakka på fagsamlinga i Oslo denne veka.

Stubholt utfordra forvaltninga, som var talrikt tilstades på møtet, om å gripe rolla som ein konstruktiv kompetansepartner for sjømatnæringane. Ho understreka at dersom ein skal oppnå ein vekst i produksjon og verdiskaping, må samfunnet rundt forstå, anerkjenne og akseptere aktiviteten det medfører.

Frå arbeidet med Hav 21 etterlyste Stunbholt eit sterkare fokus på forsking kring mat og marknad. Ho nytta og høvet til å kritisere forskingsmiljøa si mangelfulle evne til å opptre tverrfagleg.

Tekst: Øyvind Kråkås