Søk i arkivet

Aktuelt

Sjømatmeldinga; skuffande vag

Jens StoltenbergStorsalen på Rica Parken Hotell i Ålesund var fylt til siste krakk då statsminister Jens Stoltenberg og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i går skulle legge fram sjømatmeldinga. Dei som var komne eins ærend, vart nok litt skuffa..

For der var ikkje tett mellom høgdepunkta i presentasjonen som dei to ministerane la fram. Ein snakka om dei store emna; kunnskap, og kor viktig sjømatnæringane er for landet. Men dei konkrete tiltaka og lovnadane uteblei. Pessimismen kring “miljøutfordringar” vaka i teksten, og innevarsla at vi truleg har fleire overlappande tiltak og innskrenkingar i vente.

Regjeringa ynskjer meir samordna tilsyn, og ho ynskjer ikkje arealavgift. Eigedomsskatt er godt nok, meinar dei. I Stoltenberg sitt innlegg, fokuserte han mest på kva den økonomiske politikken har å seie for eksportnæringane. Og dette er kjempeviktig. Men det er og viktig å få lov til å produsere noko ein kan eksportere. Og på det punktet blei vi ikkje so mykje tryggare. “Lite nytt” og “få konkrete lovnader” var gjennomgangs oppfattingar frå dei som overvar framlegginga. Det er ikkje mykje fart å gå inn i valkampen med…

Tekst: Øyvind Kråkås