Søk i arkivet

Aktuelt

Siste frist for Hardanger

Hardanger AkvasenterI dag går høyringsfristen ut for forslaget til regional forskrift i Hardanger. Dersom biomassetaket på 50.000 tonn vert innført, ser det stygt ut for fleire av dei lokaleigde oppdrettsverksemdene.

Hardangefjordforskrifta har sitt opphav so langt attende som i 2006, og sidan den tid har der runne mykje vatn i fjorden. Salmon Group meiner at tiltaka i forskrifta er dårleg fagleg grunngjevne, og at dei betyr uforholdsmessige inngrep i driftsgrunnlaget til ei rekke lokaleigde verksemder. Ei full høyringsuttale vil bli sendt inn frå SG, og denne vil bli publisert på nettsidene etter kvart.

Vi minnar om ein del tidlegare saker om Hardangerfjordforskrifta:

Hardangerfjordforskrifta møter skarp fagleg kritikk

NFKK går hardt ut mot Hardangerfjordforskrifta

Hardangerfjordforskrifta får betydelege konsekvensar

Salmon Blog: Då mannen ville flytte frå nissen