Søk i arkivet

Aktuelt

NFKK går hardt ut mot Hardangerfjordforskrifta

HardangefjordenNettverket For Kyst Kommunar går i felleskap ut mot Hardangerfjordforskrifta. Etter årsmøtet sitt denne veka har dei sendt brev til storting og regjering der dei tydeleggjere at konsekvensane av ei slik forskrift blir for store.
– Det er kjempeflott at me frå Sunnhordland no får støtte frå dei andre medlemskommunane, seier ein nøgd Tysnes-ordførar, Kjetil Hestad (Ap) til avisa Sunnhordland.

Nettverket tel i alt 53 kommunar mellom Tvedestrand og Nordkapp.

– Å styrka ei berekraftig utvikling av dei områda som forskrifta omhandlar er det lite tvist om. Men slik framlegget til forskrift er utforma, vil det ramma mange lokalsamfunn og kommunar i Sunnhordland og Hardanger svært hardt, skriv NFKK i brevet.

Salmon Group er svært glade for at kystkommunane no engasjerer seg kollektivt i denne saka, det er truleg ein vekkar både hos andre lokalpolitikarar og sentrale politikarar. Tidlegare har NFKK jobba sterkt for ei innføring av ein særskatt på lakseproduksjon, noko SG har vore sterkt kritiske til. No dreiar ein dette forslaget over frå å hamne på toppen av andre skattar, til at det skal gå til frådrag. Skattetrykket skal dermed ikkje bli hardare. Dette er meir i tråd med SG sine synspukt.

Les artikkelen i Sunnhordland

Tekst: Øyvind Kråkås