Søk i arkivet

Aktuelt

Lingalaks årets verksemd i Kvam

Næringsdepartementet på vitjing hos LingalaksI ei kåring i regi av Kvam Næringsråd, vart Lingalaks sist veke kåra til årets verksemd i Hardangerkommunen.

-Lingalaks har hatt stor vilje til å prøva nye og miljømessig gode driftsmetodar, heitte det i grunngjevinga. Verksemda har i dag omlag 30 tilsette, og er i tillegg ein vikrig eigar i Hardanger Fiskeforedling som har 40 tilsette.

Rolv Haugarvoll og Knut Johan Eide starta Lingalaks i 1978. Seinare har Haugarvoll-familien vorte eineeigarar, og andre generasjon, Erlend Haugarvoll, har overteke den daglege drifta. Verksemda har i dag 8 konsesjonar, og produserte i 2012 10.500 tonn laks.

Tekst: Øyvind Kråkås