Søk i arkivet

Aktuelt

Kald sjø svekkar produksjonen

Per Vidar OttesenDei lågaste sjøtemperaturane på mange år, fører til dårleg tilvekst for fisken over heile landet. Per Vidar Ottesen i eksportselskapet Norwell i Florø, spår ein nedgang på 150.000 tonn i høve til eit normalår.

I eit intervju med avisa Fidaposten spår Ottesen at lakseprisen kjem til å overstige 40 kroner i mai. Han fryktar dette vil føre til fråfall i den viktige marknader.

-I mange marknader går der ei smertegrense på rundt 5 Euro per kilo. Kjem vi opp i slike prisar merkar vi det fort i form av tregare salsmarknad, seier han.

I same artikkel fortel Elin Tveit Sveen frå Marø Havbruk at dei no slaktar fisk som er 300-500 gram mindre enn det den burde ha vore.

– Vi har ikkje noko alternativ. Styresmaktene krev at lokalitetane skal ligge brakk i to månader før ein kan starte ny produksjon. Vi må ha ny fisk ut i merdane innan september, så dermed blir det slakting trass i at fisken ikkje er av optimal storleik, seier ho.

For Salmon Group: Øyvind Kråkås