Søk i arkivet

Aktuelt

Integrert akvakultur fekk NASF Innovation Award

Roger Espeland og Job SchipperJob Schipper og Hortimare mottok denne veka innovasjonsprisen under North Atlantic Seafood Forum.

Prisen vart tildelt for arbeidet med integrert akvakultur, samdrift mellom laks og tare. Salmon Group og Sulefisk er samarbeidspartnarar med det hollandske selskapet, og i samarbeid gjere vi no forsøk med tare i Solund. Arbeidet handlar no om å automatisere og kommersialisere dyrkinga.

Prosjektet har pågått i tre år, og vi er fascinerte over dei framstega vi har sett på sopass kort tid. Vi vil gratulere Job Schipper og Hortimare med prisen. Vi er stolte over dette samarbeidet!

Les og:

Nytt steg på vegen mot taremarknaden

Tare kan bli like stort som lakseoppdrett

Tekst: Øyvind Kråkås