Søk i arkivet

Aktuelt

Framtidsfylket og Salmon Group vil vekkje ÅTGAUM i Oslo

Ole JonnyEin heilt ordinær søndag i mai vil «Osloborgarane» få oppleve eit feststemt Sogn og Fjordane, midt i hjartet av Oslo! Youngstorget vert ein myldrande arena for jubileumsfeiring og for å etterlate eit gnistrande visittkort frå laksefylket i vest.

– At vi kan sjå 10 000 blide menneske på Youngstorget den dagen er ikkje å sikte for høgt, seier dagleg leiar i Framtidsfylket AS, Gro Rukan. Dei ytre rammene for programmet er settla, og eg er særs nøgd med korleis dette no tek form, seier ho.

¬– Framtidsfylket har i fleire år arrangert reine karrieremesser i typiske studentmiljø, og desse satsingane har vi fått mykje positiv tilbakemelding på. For første gang i år skipar vi til eit «annleis» arrangement på dagtid. Og denne gongen er det ein folkefest vi byr på. Alle i Sogn og Fjordane veit at fylket er 250 år, og vi kan gle oss over mange gode arrangement internt i fylket. Spørsmålet er vel kor mange som kjenner til jubileet vårt på utsida av eigne fylkesgrenser.

«Åtgaum – 5. mai 2013» er det klingande namnet på profileringsarrangementet i Oslo. Sogn og Fjordane skal kort og enkelt vise seg fram, og skal gle andre med kvalitetar frå fylket.

– Vi veit sjølv at vi har eit mangfaldig og høgkompetent næringsliv, ein variert og spennande arbeidsmarknad, eit kultur- og idrettsliv med spennvidde, ein matproduksjon i verdsklasse, festivalar med sjel og eit freistande reiseliv. Men veit resten av landet det? Eg trur nok ikkje det, og når vi no har eit jubileum å skilte med, så er det eit ypparleg høve til å vere rause og by på oss sjølve, seier ei entusiastisk Rukan.

På Youngstorget blir det sansbart: Musikk, mat og fotballkamp er nokre av dei elementa som er godt tekne i vare. Eva & The Heartmaker og Thea Hjelmeland er av dei mange freistande musikalske opplevingane som vert gjeve gratis til publikum.

¬– I tillegg dekkjer vi eit langbord med ein staseleg og velsmakande buffét kor Oslobuarar kan ete lokalprodusert mat for ein billeg penge. Avslutninga på det heile er den vestlandske spenningskampen: Sogndal – Brann, seier Rukan.

– Om du ikkje er på Fosshaugane den dagen, så fortvil ikkje. Inviter ditt Oslonettverk til ein hyggeleg stund i hjartet av Oslo medan du nyt velrenommert mat og drikke frå Sogn og Fjordane.

Verksemder i fylket frå både privat og offentleg sektor vil få vist seg fram i ein positiv atmosfære. Mangfaldet vert ivareteke ved eit bransjefokus – frå primærnæring til oljeindustri. Til dømes kjem oppdrettsnæringa til å delta med ei modell av Stad Skipstunnel som utgangspunkt, og dei vil ha med seg kokkar frå meisterlauget.

– Her er det plass til alle verksemder eller organisasjonar frå Sogn og Fjordane, som har noko dei stolt vil vise fram. Påmelding kan dei gjere via våre nettsider på framtidsfylket.no, og om nokon har spørsmål, så kan dei kontakte Framtidsfylket, seier Gro Rukan; ei innflyttardame med kjærleik til Sogn og Fjordane. Ho avsluttar:

– Eg ser verkeleg fram til denne søndagen!

FAKTA:

Framtidsfylket er næringslivet og det offentlige si merkevare for jobb og rekruttering i Sogn og Fjordane, og tilbyr verktøy for dette gjennom jobbportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Karrieremesser og programmet Framtidsfylket Trainee.

Salmon Group er ein av hovudsponsorane for arrangementet, og vi koordinerar deltakinga frå sjømatnæringa i Sogn og Fjordane. Har du lyst å vere med på festen? Ta kontakt med:

Øyvind Kråkås  E-post: oyvind@salmongroup.no  Tlf: 90 28 80 64

Les meir om ÅTGAUM her