Søk i arkivet

Aktuelt

Fiskeriministeren skal opne røykeriet på Svanøy

Svanøy RøykeriFiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg Hansen vil stå for opning av nytt røykeri på Svanøy 6. mai 2013.

Dette blir ein stor dag for Marø Havbruk Eigedom AS som har finansiert og bygd det nye lokalet og ein stor og etterlengta dag for Svanøy Røykeri AS som er leigetakar i nybygget. Derfor er det ekstra kjekt at Fiskeri- og Kystministeren har takka ja til å foreta den offisielle opninga.

Då Marø Havbruk saman med E.Karstensen Fiskeoppdrett søkte om å få kjøpe ein matfiskkonsesjon for laks i 2009 var eit av kriteria at søkarar skulle satse på foredling. Familiebedrifta Marø Havbruk Eigedom som eig Marø Havbruk og Svanøy Røykeri gjekk då med planer om å bygge nye lokaler for røykelaksproduksjonen som då føregjekk i leigde lokaler ved Svanøy Hovedgård.

Planane om å auke satsinga på røyking av laks på Svanøy blei tatt med i søknaden som blei innvilga og dermed måtte vi stå ved det vi hadde lovd og spaden blei satt i jorda 3.januar 2012. Det nye røykeriet blei ferdig innvendig 1.november 2012 og den nye fileteringslinja og nytt utstyr for oppskiving av laksesider (slicing) fungerer heilt etter planane.

Investeringa har kosta ca 11 mill og er eit stort løft for familiebedrifta som er eigd av Elin Tveit Sveen, Trond Sveen og dei 2 døtrene Gro og Silje. Gro Tveit Sveen er dagleg leiar på Svanøy Røykeri. Investeringa viser også at overskot frå gode lakseprisar dei siste åra blir brukt lokalt til å sikre og vidareutvikle eksisterande verksemd. Målet er heilt klart å auke produksjonen av Svanøy røykelaks og antall arbeidsplassar. Dette er også viktig for Svanøy der det bur ca 75 menneske.

Det nye bygget har ei universell utforming med bla innvendig heis og er spesielt lagt til rette for å kunne ta i mot besøkande som gjennom glasvegger kan sjå alt som føregår i produksjonen.

Tekst: Elin Tveit Sveen