Søk i arkivet

Aktuelt

Fiskeridirektøren ser ingen stordriftsfordelar for dei store

Liv HolmefjordFrå 1990 til i dag, har andelen av den totale lakseproduksjonen for dei ti største oppdrettsselskapa gått frå 1/3 til 2/3. Men ei samanlikning mellom deira driftsmargin og resten av aktørane sin driftamargin, syner ingen forskjell.

Det var fiskeridirektør Liv Holmefjord som synte desse tala under Fiskeridirektoratet sitt fagseminar i Oslo onsdag. Ti selskap produserar altså 66 % av all norsk oppdrettslaks, og talet er stigande. “Likevel har vi ikkje klart å påvise at desse har stordriftsfordelar, gjennom å samanlikne driftsmarginar”, sa Liv Holmefjord, og synte to grafar som låg tett attmed kvarande.

Salmon Group representerar i dag om lag 10 % av den samla produksjonen, og dermed ca 1/3 av den delen som dei 10 største ikkje har kontroll på.