Søk i arkivet

Aktuelt

Der ingen skulle tru at industri kunne oppstå

Integrert Akvakultur24. mars 2010 sat Jostein Kråkås frå Sulefisk, dåverande Salmon Group leiar Leif Rune Pedersen og underteikna i eit møte på Solund Gjestehus saman med ein hollandsk forskar. Mannen ynskte seg samarbeidspartnarar til å utvikle taredyrking med tilførsle av næringssalt frå oppdrett. Vi skjønte nok ikkje fullt ut kva dette kunne bli. Men vi skjønte at dette var eit spor som kunne føre oss til noko stort og spanande, viss vi berre våga å fylgje det.

Samarbeidet Integrert Akvakultur kom i stand denne dagen i mars for tre år sidan, og sidan har Job Schipper pendla mellom Holland og Solund. Han har etablert sitt eige selskap i øykommunen, og har fått ein stor omgangskrets både der og i resten av landet. Og taren vekse. Forsøk vi har gjort, har forbløffa oss. Så mykje kunnskap på relativt kort tid.

Job Schipper er den fantastiske motoren i prosjektet, og denne veka vart han æra med prisen NASF Innovation Award, best soultion. North Atlantic Seafood konferansen samla sjømatleiarar frå heile verda i Bergen denne veka. Og prisen har ein tung prestisje i dette miljøet. Vi er svært stolte over at Job kunne ta med prisen heim, til ære for prosjektet og den innsatsen som er gjort.

Prosjektet Integrert Akvakultur er bygd på ideen om ”kvifor gå rundt når du kan gå rett på?”. Med eit minimum av ressursbruk har vi fokusert på å svare på dei spørsmåla som er viktige for at dette skal kunne bli ein industri. Måla du strekke deg mot er alltid dei same; rett produkt i rett mengde til rett pris og til rett tid. Du treng ikkje å vite alt om det du skal produsere, men du må alltid vite nok.

I dag ser vi at taren er ei ekstremt verdifull råvare, og ein fantastisk plante. Han er full av næring og viktige stoff, og han samlar opp gjødsling som berre ville gått tapt i sjøen. Symbiosen mellom tare og fisk dannar eit økosystem som kan by på fleire positive effektar enn dei vi var klar over då vi gjekk inn i dette. Og det beste er; vi gjekk inn i dette før våre konkurrentar. Kven var et som sa at små, lokale oppdrettarar ikkje kan drive forsking og utvikling?

Tekst: Øyvind Kråkås