Søk i arkivet

Aktuelt

Lovar grønt før påske

Integrert AkvakulturFKD lovar at tildelingskriteria til dei “grøne” konsesjonane skal føreligge i god tid før påske.

-Departementet arbeider med utkastet til en tildelingsforskrift, der også kriteriene for tildeling av de nye tillatelsene vil fremgå. Vi tar sikte på at et høringsbrev med utkast til forskrift går på allmenn høring i god tid før påske, seier FKD sin kommunikasjonsrådgjevar Frøydis Tornøe til nettstaden Intrafish.

Tildelinga av nye “grøne konsesjonar” vart utlyst i ei pressemelding i november, og sidan har det råda full spekulasjon om kva som vil vere kriteria for å søkje slike løyve. Det ei veit er at Troms og Finnmark vil bli forfordelte i tildelinga, og at betre vern mot lus og røming vil vere sentrale tildelingskriterie.

Les og:

45 nye “grøne konsesjonar”

Meir av alt som er bra

Næringsutvikling med ryggen mot verda

Er dette eigentleg vekst?

Tekst: Øyvind Kråkås   Foto: Integrert Akvakultur, Job Schipper