Søk i arkivet

Aktuelt

Kurs i oksygenbruk

Radisson Blu RoyalTorsdag 21. februar arrangerar Salmon Group kurs i bruk og handtering av oksygen på Radisson BLU Royal på Bryggen i Bergen.

Kurset går i samarbeid med Yara, og varer frå 13.00 til om lag 16.00.

På føremiddag held vi infomøte om luseforskriftene og eit innlegg frå MSD Animal Health. Denne bolken tek til kl. 10.00. Frå 12.00 til 13.00 vert det lunsj på hotellet.

Ikkje påmeld, men lyst til å delta?Kontakt Øyvind Kråkås, tlf: 90 28 80 64, e-post: oyvind@salmongroup.no

Kurs, infomøte og lunsj er gratis for SG sine aksjonærverksemder