Søk i arkivet

Aktuelt

Hotellavtale med Scandic

ScandicSalmon Group har kjedeavtale med Scandic Hotels, som gir fast prosentvis rabatt på overnattingar ved alle kjeda sine hotell.

Alle som har tilknyting til ein av Salmon Group sine aksjonærar kan nytte seg av avtalen, også familie og vener. Er du tilknyta Salmon Group og ynskjer informasjon om avtalen? Ved førespurnad vil du få avtalekode som du kan nytte ved rombestilling på internett.

Kontakt:Øyvind Kråkås, tlf: 90 28 80 64, e-post: oyvind@salmongroup.no

Undersøk kva hotell Scandic har der du reiser, eller bestill rom på www.scandichotels.no