Søk i arkivet

Vil du bli medlem i Norsk Algeforening?

Alger 2012Er du interessert i algedyrking, mikro- eller makroalgar? Ynskjer du eller ditt selskap å vere med å skape ny næring gjennom desse fornybare ressursane? Då kan Norsk Algeforening vere eit fora for deg.

Norsk Algeforening er stifta i samarbeid mellom Bellona, BioForsk, Det kongelige selskap for Norges vel, SINTEF, Universitetet i Oslo, Seaweed Energy Solutions og Salmon Group.

Salmon Group har interesser i algedyrking, både mikro- og makroalgar, gjennom deltaking i prosjekta CO2BIO og Integrert Akvakultur. Med dette ynskjer vi å skape ny fornybar industri, samstundes som vi utviklar råvaretilgangen for oppdrettsnæringa.

Interessert i Norsk Algeforening? Sjå meir her

Tekst: Øyvind Kråkås