Søk i arkivet

Stiller spørsmål ved spørjekompetansen

Pål Mugaas JensenRedaktør i Norsk Fiskeoppdrett, Pål Mugaas Jensen, er ein av dei som stiller spørsmål ved spørjekompetansen til enkelte av våre folkevalde. Bakrunnen er KrF-politikar Dagrun Eriksen si oppsummering av lusesituasjonen i 2012.

Under Stortinget sin spørjetime onsdag, ville Eriksen forsikre seg om at dei “grøne konsesjonane” skal vere målretta mot lus og rømming, fordi ho meinte å kunne seie at ”2012 var egentlig et dystert år når det gjaldt lakselus, særlig i oppdrettsanlegg langs norskekysten”. Dette er ei ytring som vekkjer både undring og ein del harme i lakselandet.

I ein artikkel på nettstaden kyst.no i dag, oppsummerar redaktør Pål Mugaas Jensen luseåret 2012 på sin måte:

“Av statistikken på Lusedata kan man se at det i 2012 i snitt for hele landet, hele året var 0,22 voksne hunnlus per fisk. Det er et av de laveste nivåene som har vært de siste 11 årene. Og det er vesentlig bedre enn det har vært de siste tre-fire årene. Men en ting er gjennomsnittsnivået gjennom året. Viktigere for villfisken er å se på status i mai, da den ville smolten skal ut. Da var snittet 0,06 lus per fisk. Da er det så lite at det kan være problematisk å fange nok fisk så man får statistisk gode data. Best var det i ukene 19 og 20. Da var det i snitt 0,04 voksne hunnlus per fisk i norske oppdrettsanlegg. De siste 11 årene er dette nivået det nest laveste. Kun så vidt slått av fjoråret med 0,05. Hvordan kan det bli dystert?”

Salmon Group stiller oss bak redaktøren si undring, og vil peike på at politikarane har eit ansvar for å skaffe seg kunnskap om dei felta dei har ambisjonar om å styre over. Vi vil og vere behjelpelege med å skaffe Dagrun Eriksen adgang til ei luseteljing, slik at ho kan få innsyn i det arbeidet som føregår i norsk oppdrettsnæring med å få kontroll på luseplagene.

Les heile saka på kyst.no

 

Tekst: Øyvind Kråkås