Søk i arkivet

Laksenæringa på plass når Sogn og Fjordane feirar 250

Sogn og FjordaneI år er Sogn og Fjordane fylke, tidlegare kalla Nordre Bergenhus Amt, 250 år. Som ein del av jubileumsåret, vil der finne stad ei stortsilt markering på Youngstorget i Oslo 5. og 6. mai.

Arrangementet er leia av Gro Rukan i organisasjonen Framtidsfylket, som jobbar med profilering av fylket og rekruttering av arbeidskraft. Viktige næringar i regionen er inviterte til å delta, deriblant laksenæringa. Salmon Group koordinerar innsatsen frå oppdrettarar, eksportørar og andre lakseverksemder.

Er di bedrift interessert i å delta? Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Øyvind Kråkås på tlf: 90 28 80 64, eller e-post: oyvind@salmongroup.no