Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group ynskjer ny aksjonær velkomen

Salmon Group har gleda av å ynskje Vikan Settefisk AS velkomne inn i nettverket.

Vikan Settefisk AS held til på Hitra, og er leia av Britt Åse Skarsvåg. Selskapet har fire tilsette, og omsette i 2011 for12,7 millionar kroner. Selskapet produserar 1,7 millionar smolt, for tida kun aure.

Salmon Group er glade for å få inn Vikan Settefisk som aksjonær, og ser positivt på at vi no vert representerte i eit av landets viktigaste område for lakseoppdrett, der vi ikkje har hatt aktivitet tidlegare. Settefiskdelen av Salmon Group produserar no om lag 46,7 millionar smolt.

Tekst: Øyvind Kråkås