Søk i arkivet

Aktuelt

Regjeringa lempar på 25 % grensa

Berg-Hansen og GullestadEtter press frå Marine Harvestog ESA, har regjeringa no valt å lempe på 25 % regelen.

Eit forslag vil snart kome på høyring der ulike kriterie skal fylgje med ei oppmjuking av eigarskapsreglane. Bearbeiding, FoU aktivitet og tilbod om læreplassar skal vere parametera som opnar for større eigardel av den norske produksjonen.

Salmon Group har tidlegare vore skeptiske til ei endring av eigarskapsavgrensinga, då vil fryktar at enno sterkare storselskap kan underminere demokratiet i næringa. At ei raudgrøn regjering no vel å lempe på reglane, ser vi i seg sjølv som eit prov på den makta som allereie ligg på få hender i norsk havbruksnæring.

Tekst: Øyvind Kråkås