Søk i arkivet

Aktuelt

Går vidare med ideen om Marint Vekstforum

Etter eit strategimøte i Florø 6. desember, har prosjektgruppa bak Marint Vekstforum beslutta å gå vidare med ideen.

Møtet samla eit tjueltals aktørar frå havbruk, leverandørindustri og næringsrådgjeving. Målet var å klarlegge behovet for eit forum der dei ulike ledda i laksenæringa kan møtast for uforpliktande kunnskapsdeling og idèutvikling. Medan oppdrettsnæring har hatt mange gode møteplassar både gjennom organisasjonar og nettverk, har leverandørindustrien sakna dette ei tid. Ynskjet om ein felles arena er tydeleg.

Prosjektet Marint vekstforum vart starta etter teknologimøtet som SG heldt på Svanøy i høve Laksens Dag 2012. Roy Sævik frå Hellenes Marine har vore prosjektleiar. Geir Opseth frå Kunskapsparken i Sogn og Fjordane/Hellenes AS, Jan Atle Stang frå NHO i fylket og Øyvind Kråkås frå Salmon Group har site i prosjektgruppa. I neste fase vil og Steinar Holen frå Østerbø Maskin AS sitje i gruppa. Innovasjon Norge har støtta forstudien, som no er avslutta.

Dei overordna måla for forumet er å auke kjennskapen mellom dei ulike ledda i næringa, synleggjere verdiskapinga som skjer rundt lakseproduksjon, og auke innovasjonsevna i næringa regionalt. Tanken er no å få til nokre opne samlingar der ein prøver ut konseptet. Nokre av deltakrane som har meldt seg hittil, har alt FoU prosjekt som dei ynskjer å diskutere med andre. Andre er ute etter attendemeldingar på ustyr som dei allereie leverar. Det sosiale og uforpliktande treffpunktet står i sentrum.

Neste samling i Marint Vekstforum vil bli på nyåret. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i å motta informasjon.

Tekst: Øyvind Kråkås