Søk i arkivet

Aktuelt

Forventar ein strategi for mangfald i næringa

StortingetEtter at 25 % regelen for eigarskap vart oppheva, står det opent kva regjeringa tenkjer om framtidas struktur i oppdrettsnæringa. Salmon Group ventar at ein strategi no kjem på bordet.

Fiskeri- og kystministeren har tidlegare uttalt at ho ynskjer eit mangfald på eigarsida. Tidlegare har Arbeiderpartiet vore tydelege på at eigarskapsavgrensing har vore eit viktig verkemiddel i så måte, og dei senka og grensa nokre år attende. No insisterar dei på at det ikkje var press utanfrå som fekk dei til å velje å forkaste dette verkemiddelet.

Eit framtidig lokalt eigarskap er avhengige av føreseielege rammer. Denne plutselege vendinga frå Regjeringa er eit signal om det motsette, at spelereglane kan endre seg over natta. Om mangfald framleis er eit mål, hastar det å klarlegge korleis det skal sikrast.

Tekst: Øyvind Kråkås