Søk i arkivet

Aktuelt

“Eit kongeprosjekt”

Det er entusiasme hos ordføraren i Austrheim når han snakkar om CO2BIO til avisa Nordhordland.

I ein artikkel under tittelen “Problemgass kan bli industrieventyr”, er ordførar Per Lerøy klar i talen:

-Dette kan bli eit kongeprosjekt. Her kan vi ana konturane av ny storindustri basert på eit avfallsprodukt og eit klimaproblem som blir omdanna til matprodukt. Alle blir entusiastiske av at dette lar seg realisera.

Det planlagde algedyrkingsanlegget kan ta unna 200 000 tonn CO2 årleg og omdanne han til mikroalgar rike på omega3. Salmon Group er medeigar i prosjektet, saman med mellom andre Grieg Seafood og EWOS. Målet er at kommersiell mikroalgeproduksjon skal erstatte fiskeolje i framtidas fôrproduksjon.

-Får vi dette til, gir det uante perspektiv for vidare utvikling. Dette prosjektet set planane for fullskala reinseanlegg på Mongstad raffineriet i nytt perspektiv. Det treng slett ikkje bli det pengesluket mange fryktar, held ordføraren fram til avisa.

UiB, og deira teknologioverføringsselskap BTO, er i føringa for den faglege delen av prosjektet, medan Svein M. Nordvik frå Norhordland Handverk- og Industrilag har den daglege leiinga.

Les heile artikkelen frå avisa Nordhordland

Tekst: Øyvind Kråkås