Søk i arkivet

Aktuelt

E. Karstensen Fiskeoppdrett med nye nettsider

Medeigar i Salmon Group, E. Karstensen Fiskeoppdrett AS i Batalden, har lansert nye heimesider.

Her kan du lese om verksemda, og sjå bilete frå produksjonen og anlegga. Du finn og peikar til sida Fanøy.no, som gjev fullt oversyn over alt som skjer i lokalsamfunnet.

Besøk sida på www.karstensen.no