Søk i arkivet

Produs Aqua med ny heimeside

Produs Aqua AS, som leverar den biologiske fôrtilsetnaden Aquate SG til Salmon Group, har lansert sine nye heimesider.

Sidene er utvikla i samarbeid med Alltech, som produserar Aquate SG og andre typar tilsetnader til husdyrfôr. Produs Aqua har og fått laga ei ny brosjyre som fortel om selskapet og produkta deira.

Besøk dei nye sidene her

Tekst: Øyvind Kråkås