Søk i arkivet

45 nye “grøne konsesjonar”

FKD melde i ei pressemelding i dag tidleg at dei vil legge ut 45 nye konsesjonar i 2013, der det vert lagt vekk på miljøtenleg teknologi.

Dette seier FKD i pressemeldinga:

Regjeringa foreslår tildeling av 45 nye grønne laksekonsesjoner i 2013. – Jeg ønsker å stimulere til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv endring i næringa. Dette gir muligheter for vekst langs hele kysten, men mest i Finnmark og Troms, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det etableres en ordning med grønne konsesjoner som vil kunne skape en positiv utvikling for hele næringen. 35 av de 45 nye grønne konsesjoner krever innløsning av en gjeldende konsesjon. Det vil si at det blir tildelt to nye grønne konsesjoner mot innlevering av én eksisterende konsesjon.

– Ordningen med grønne konsesjoner vil kunne bidra til utvikling av en mer miljøvennlig havbruksnæring, og det er jeg glad for, sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

20 av de 35 skal tildeles i Troms og Finnmark til 10 mill. kr per tillatelse. 5 av de 20 i Troms og Finnmark skal forbeholdes mindre aktører. De resterende 15 av de 35 kan tildeles over hele landet etter en lukket budrunde. Det settes kriterier knyttet til lakselus og rømming. Søknadene vurderes av en faggruppe som nedsettes av Fiskeri- og kystdepartementet. Det vil bli en rimelig overgangstid for eksisterende konsesjoner som innløses.

De siste 10 grønne konsesjonene tildeles uten innløsning, til 10 mill. kr per tillatelse. For disse forutsettes presentasjon av løsninger som er vesentlig bedre enn de som brukes i kommersiell sammenheng i dag. Samme fagruppe vurderer søknadene, og prioriterer de med størst potensial for samlet miljøforbedring.

4 millioner kroner pr tillatelse vil bli fordelt til den aktuelle fylkeskommunen.