Søk i arkivet

Aktuelt

Regional planstrategi på høyring

Regional planstrategi for Sogn og Fjordane er no ute på høyring, med frist 15. september.

Det er no råd å kome med innspel til kva planar som bør utarbeidast i fylket fram mot 2016, til dømes ein fylkesvis kystsoneplan. Les høyringsdokumenta her.