Søk i arkivet

Aktuelt

Krev statssekretæren sin avgang

Etter ei oppheta kronikkveksling om sjølaksefisket opp mot elvefisket, krev Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag no at statssekretær Harald Oskar Buttedahl forlet stillinga si. Det var i ein kronikk i Dag og Tid 3. august i år at stattssekretæren i Landbruks- og matdepartementet gjekk hardt ut mot sjølaksefisket og varsla kraftigare reguleringar og jamvel stenging av fiskerettar. Dette får NGSL til å sjå raudt:

– Buttedahl hevder at sjølaksefisket ikke har fått spesielt harde reguleringer de siste årene. Han overser det faktum at sjølaksefisket flere steder ikke har fått tildelt fisketid, og at flere regioner har fått tildelt så få fiskedøgn at en i praksis snakker om avvikling. Det nevnes heller ikke at den tildelte fisketiden for de fleste er etter at hovedmengden av laks har vandret forbi laksenøtene (allerede er oppe i elv), skriv sjøfiskarlaget i ein kronikk på kyst.no.

Vidare heiter det i kronikken:

“NGSL registrer at Buttedahl ikke bygger sine argumenter på fakta og kunnskap og at han likestiller yrke og hobby. Ut i fra dette kan vi vanskelig se at Buttedahl kan fortsette i sin stilling som Statssekretær, spesielt med tanke på at dette er publisert på departementets hjemmeside, og med det representerer departementets offisielle politikk.”

Også rådsmedlem ved Sametinget, Marianne Balto, har reagert på Buttedahl sin skarpe tone mot sjølaksefisket. I hennar tilsvar skriv ho mellom anna:

“En god lakseforvaltning forutsetter en balanse i byrdefordeling mellom sjø og elv når fisket reguleres. Det gir ingen mening å fremstille fisket i sjø og elv som motsetninger i lakseforvaltningen. Staten må makte å føre en politikk der rettigheter respekteres og der både elvene er godt forvaltet og sjølaksefisket har en selvfølgelig framtid.”

Les Buttedahl sin kronikk

Les Marianne Balto sitt tilsvar

Les NGSL sin kronikk

Tekst: Øyvind Kråkås