Søk i arkivet

Aktuelt

Har du bruk for statistikk?

Ikkje alle er klar over at mykje nyttig statistikk for akvakultur ligg tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Treng du statistikk over produskjon, sysselsetjing eller rømming? Desse og mange andre tal er å finne på

www.fiskeridir.no/statistikk/akvakultur

Her finn ein nasjonale og fylkesvise statistikkar.