Søk i arkivet

Lokale fiskeoppdrettere er viktige for fremtiden

De norske oppdrettsgigantene med Marine Harvest i spissen hevder at en strukturering med noen få og store selskaper er nødvendig for å hanskes med utfordringene bransjen i dag står ovenfor. Det er ikke det lokaleide fiskeoppdrettsselskapet Osland Havbruk i Sogn og Fjordane enig i, og nå får bedriften også støtte fra både stortings- og regjeringshold.

Den tradisjonsrike fiskeoppdrettsbedriften Osland Havbruk er et levende eksempel på at det er fullt mulig å drive både miljømessig og økonomisk forsvarlig som en lokal aktør, og under et sommerseminar 31. juli fikk blant annet statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet se hvordan lokaleide oppdrettsbedrifter er vel så opptatt av forsvarlige driftsformer som sin større kollegaer. Med på seminaret var også stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Ingrid Heggø og Erling Sande, og de fikk alle presentert et eksempel på bærekraftig moderne havbruk av tredje generasjons fiskeoppdretter Erik Osland.

– Vi er stolte av å produsere kvalitetsmat som omsettes på et internasjonalt marked som ikke kan få nok av merkevaren norsk laks, og vi ønsker også å være med på den videre veksten. Men da er vi avhengige av rammevilkår som ikke favoriserer de store aktørene. Vi liker svært dårlig forsøket på å presse oss ut av næringen, og vi ber derfor om annerkjennelse, nye arealer og gode rammevilkår fra politikerne.

Osland får støtten han etterlyser fra statssekretær Buttedahl. Han valgte under seminaret å fokusere på potensialet som ligger i norsk matproduksjon.

– Alle vet at fiskeoppdretten bidrar med viktige verdier i det norske samfunnet. Vi befinner oss også i en tid der globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, ressursknapphet og miljø blir stadig mer gjeldende. Derfor vil kunnskap om bærekraftig og ressurseffektiv produksjon av mat bli ekstremt viktig i årene som kommer. Norge har rike naturressurser i hav og på land, og vi bør bli et foregangsland i å kombinere disse med kunnskap slik at vi kan utvikle varer og tjenester for et norsk og internasjonalt marked. Verden er helt avhengig av produktene som de blå og grønne næringene leverer, og om dere trenger politikere med tro på fiskeoppdrett, så har dere fått en i dag.

Rom for de små

Debatten knyttet til eierskap i norsk oppdrettsnæring har blomstret opp igjen etter at Marine Harvest fikk medhold fra EFTAs overvåkingsorgan ESA i at det såkalte laksetaket som forbyr selskap å kontrollere mer enn 25 prosent av Norges oppdrettsfiskproduksjon er i strid med EØS-avtalen. Siden endringen av akvakulturloven i 1991 har oppkjøp og konsolidering ført til en overgang fra mange små og lokaleide oppdrettsbedrifter, til en stadig større dominans av noen få store konsern. Deres argumentasjon om at en skånsom og bærekraftig videre vekst kun kan sikres gjennom at de store får vokse seg ennå større, er ikke de små og mellomstore selskapene enige i. Det er heller ikke Erling Sande, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av Energi- og miljøkomiteen.

– Senterpartiet tror det er grunnlag for økt verdiskaping og vekst innenfor havbruksnæringen, og vi tror også at det er riktig å tildele mer areal til havbruk. Senterpartiet er veldig tydelige på at vi ønsker en eiendomsbegrensning. Det skal være rom for de små og mellomstore fiskeoppdretterne, og vi mener at en eiendomsbegrensning vil være en forutsetning for at bedrifter som Osland Havbruk kan fortsette å skape de samme positive lokale ringvirkningene de gjør i dag også i fremtiden.

Bedriften Osland Havbruk har sine røtter tilbake til tidlig på 60-tallet, og er dermed en av landets aller eldste fiskeoppdrettsbedrifter. Tjenester og varer for millioner blir hvert år handlet inn fra leverandører i nærområdet, og den lokale tilknytningen er viktig for pionerbedriften. Det blir også lagt stor vekt på miljøhensyn og sikker drift, selv om trygge løsninger kan gå på bekostning av produksjonen. Dette arbeidet ble i 2007 premiert med Fiskeridirektoratets Miljøpris, og miljøpolitikeren Sande omtaler bedriften som et drømmeeksempel innenfor norsk oppdrettsnæring.

Bærekraftig vekst

Miljøutfordringer er ikke et nytt fenomen for den norsk fiskeoppdretten, og noe av bakgrunnen for suksessen bransjen har opplevd er evnen til å gjennomføre tiltak som løser de problemene som oppstår. I 1987 ble 48,5 tonn antibiotika brukt i norske mærer, mens det i dag er kun snakk om noen få kilo. Den dramatiske nedgangen er et resultat av målbevisst forskning og utvikling av effektive vaksiner. Tilsvarende utfordringer finnes i dag knyttet til lus og rømming, men politikerne som fikk se driften til Osland Havbruk på nært hold uttrykker optimisme med tanke på fremtiden. Fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane og styreleder i fylkets avdeling av Innovasjon Norge, Jenny Følling, var begeistret for det hun fikk presentert i Bjordal.

– Fiskeoppdrettsnæringen er viktig for Sogn og Fjordane, og vi må legge til rette for en bærekraftig volumvekst i fylket. Om det er et ønske om annerkjennelse fra politisk hold for innsatsen som legges ned i næringen, så vil jeg ut fra det Osland Havbruk har vist gi min støtte. Jeg er imponert over hvor godt det arbeides med kvaliteten i alle ledd, og jeg tror at en videre styrking av utdanning, forskning og innovasjon vil være nøkkelen til en videre bærekraftig vekst.

Erik Osland er også overbevist om at problemene næringen står ovenfor lar seg løse.

– Vi i bransjen ønsker mer enn noen andre en bærekraftige utvikling. Det er ikke sikkert vi sitter på alle svarene i dag, men vi arbeider hardt for å finne de gode løsningene. Historien har vist at næringen er i stand til å håndtere utfordringene som har oppstått, og det vil den fortsette med. Det finnes ingen oppdrettscowboyer lengre. Vi er gjennomregulert og kontrollert, og de som måtte mene at vi driver uforsvarlig i dag mangler tilstrekkelig kunnskap.

Tekst: Stig Øvreås