Søk i arkivet

Blom Fiskeoppdrett kjøper Strømsnes Akvakultur

To av aksjonærane i SG blir til ein, når Blom Fiskeoppdrett no sikrar seg Strømsnes Akvakultur på Askøy.

Strømsnes produserar i dag 2,5 millionar smolt, og Blom forsikrar at dette vil halde fram med full styrke, og at arbeidsplassane ved anlegget er trygge.

Selskapet meiner det er strategisk viktig å sikre seg eigen smoltproduksjon for å sikre drifta framover. Blom har den siste tida vore Strømsnes sin største smoltkunde, og har ein samla produksjon på om lag 10 000 tonn laks og aure.

Tekst: Øyvind Kråkås