Søk i arkivet

Aktuelt

Teknologimøte i solskin på Svanøy

Teknologimøtet som Salmon Group arrangerte på Svanøy Hjortesenter fredag 15. juni, vart velsigna med nydeleg sommarvær, god deltaking, interessante føredrag og sist men ikkje minst; ein lunsj med laks i dei nydelegaste variantar.

Teknologimøtet var ein del av Laksens Dag, og tok føre seg spørsmålet om kva som er den nære framtida sine teknologiløysingar i havbruket. Gunnar Stavøstrand frå Coast Innovation, basert på Svanøy, opna med eit innlegg om lukka anlegg. Vidare fylgde Ocea ved Karl Petter Myklebust, Knut Botngaard frå Botngaard AS og Barth Kriens frå Tel Cage. Publikum var svært interesserte under møtet, og der vart inngått avtalar på strak arm og å sjå nærare på løysingar for dei enkelte deltakande oppdrettsverksemdene.

Dagen opna med båt frå Florø og besøk på Marø Havbruk sitt nyrenoverte anlegg, der Elin Tveit Sveen orienterte om drifta ved anlegget og måten verksemda henna tenkjer på. Ho framheva Salmon Group som ein viktig og aktiv støttespelar. Vidare reiste fylgjet til Svanøy Hjortesenter, der ein finn gode møtefasilitetar i naturskjøne omgjevnader.

Etter teknologimøtet vart der servert lunsj av lokale råvarer; hjortegryte, steikt laks, røykelaks, laksekarbonadar og mykje godt garnityr. Dagen på Svanøy vart avslutta med seilas med galeasen Svanhild attende til Florø og Sildebordet. Salmon Group takkar alle som deltok og gjorde dette til ein god og innhaldsrik fagdag.

Tekst: Øyvind Kråkås