Søk i arkivet

Aktuelt

Tek kysten i bruk for livet

4. juni starta sjukepleiar Ove Karl B. Hatlem på ein styrkeprøve som berre kan målast mot saka han samlar inn midlar til.

Den unge sjukepleiaren jobbar til dagleg ved Haukeland Sjukehus, og ynskjer å samle inn pengar til prosjektet “pusterom”. Prosjektet går ut på å sikre eit treningsopplegg for pasientar under behandling, fordi aktivitet og helse heng tett saman. For å promotere dette, vil han padle frå Kirkenes til Oslo, avreise 4. juni, estimert ankomst 3. september.

Salmon Group tykte denne styrkeprøva langs norskekysten lyste av eit slikt engasjement, at vi ynskte å fylgje Ove Karl på turen. Vel å merke ikkje i kajakk, men ved å støtte profileringa av kampanjen, og ved å knyte hans reise opp mot den store lakseproduksjonen vi har langs ruta. Saman med Ove Karl har vi valt “Laks som turmat” og “Laks som helsekost” som våre lenkjer til den innsatsen han gjere for å gjere menneske meir aktive og helsemedvitne.

Salmon Group støttar kampanjen “Norgeskysten i kajakk- et padletak mot kreft”. Gjer det du og! Les meir om kampanjen på Kampanjen sine nettsider.

Tekst: Øyvind Kråkås

Les meir om