Søk i arkivet

Aktuelt

Sogndal Fotball er Årets Gladlaks!

Under arrangementet Laksens Dag i Florø sist laurdag, vart prisen Årets Gladlaks for første gong delt ut. Kriteriet for prisen er at den skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort Sogn og Fjordane til eit kjekt fylke å bu i. Les her kvifor juryen meinte Sogndal Fotball var årets beste kandidat:

Prisen Årets Gladlaks vert delt ut på grunnlag av forslag som har kome inn frå publikum. Ein jury beståande av Linda Helgås frå Svanøy Havbruk, Jan Atle Stang frå NHO og Svend Arne Vee frå Firdaposten, har valt ut ein vinnar blant forslaga. Kriteriet var at prisen skulle gå til ein person som har gjort Sogn og Fjordane til eit kjekt fylke å bu i. Om vinnaren av Årets Gladlaks 2012 seier juryen:

For å fortene tilnamnet Årets Gladlaks, må vinnaren ha vist evne og vilje til å bidra

til djerve løft, frisk satsing og positiv utvikling – ikkje berre for

eiga bedrift eller eigen kommune, men gjerne også for heile fylket.

Årets vinnar fyller desse krava og det kan faktisk daterast nøyaktig

når vinnaren for alvor inntok ein slik fylkesposisjon første gong, det

skjedde 24. oktober 1976.

 

Då viste vinnaren at sjølv om ein driv med små midlar og avgrensa

ressursar på mange område, er det råd å konkurrere mot store og tunge

aktørar. Årets vinnar har i mange tiår vore eit flaggskip innan

aktiviteten sin her i fylket. Oppsiktsvekkjande resultat ut frå

ressursbruken har gjort vinnaren attraktiv hos kompetent arbeidskraft

både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig har Årets Gladlaks vore tru

mot røtene sine, og vore veldig bevisste på å gi lokal kompetanse

sjansen til å utvikle seg i deira trygge fald.

 

Å makte å bli heile fylkets flaggskip er inga enkel oppgåve i eit fylke

som Sogn og Fjordane. Men gjennom å dyrke lagspel på forbilledleg vis,

både fagleg, økonomisk og marknadsføringsmessig, har ein lukkast mot

alle odds. Når års resultatet blir gjort opp ein gong i oktober, følgjer

alle spent med på om veslebror i bransjen også denne gongen har

overlevd konkurrentane. Uansett vil dei ha spreidd både tårer, jubel og

neglebiting på vegen hos svært mange her i fylket.

Årets Gladlaks- pris går til heile fylkets lag i svart og kvitt, Sogndal Fotball!

Tidlegare Sogndal og landslagsspelar Håvard Flo, mottok prisen på vegne av klubben, der han no er ein del av trenargruppa. Sjølve prisen var eit måleri av kunstnaren Trud Wilmann Nybø.

Tekst: Øyvind Kråkås

Foto: Liv Standal, Firdaposten. Biletet er nytta etter avtale med avisa.