Søk i arkivet

Aktuelt

Eit uhell for padlaren “vår”

Ove Karl B. Hatlem skal padle frå Kirkenes til Oslo for å samle inn pengar til kreftavdelinga ved Haukeland Sjukehus sitt prosjekt “Pusterom”. Salmon Group støttar prosjektet med 50.000 kroner, og fyl Ove Karl sin tur langs kysten. På veg forbi Østervågen ved Vardø gjekk det gale for den modige og røynde friluftsmannen.

Kajakken fekk skadar, tok inn sjø og trong reparasjon. Men Ove Karl fekk den hjelpa han hadde bruk for, og vil fortsetje si ferd. Les heile historia på hans eigne nettsider:

http://www.norgeskystenikajakk.net/news.php

Les Ove Karl sine fakta ark, spesielt laga for Salmon Group:

Laks som helsekost

Laks som turmat

Tekst: Øyvind Kråkås

Foto: Ove Karl B. Hatlem