Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group medeigar i teknologisk måneferd

I samband  med den sokalla månelandinga på Mongstad, er der skipa eit selskap som skal utvikle algedyrking med hjelp av CO2. Algane er rike på omega 3, og kan nyttast i produksjon av fiskefôr.

Selskapet CO2BIO har no fått sine eigne heimesider. Der står prosjektet presentert på fylgjande måte:

“Havbruksnæringen står ovenfor en mangel på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Dette er et økende problem for oppdrettsnæringen samtidig som etterspørselen etter oppdrettsfisk er voksende. Det vil snart ikke være nok omega-3 tilgjengelig for å dekke behovet, og havbruksnæringen ser etter alternative og bærekraftige kilder til omega-3 som kan brukes i fôr og sikre en videre vekst av norsk oppdrettsnæring.

CO2BIO AS kan bidra til å løse dette problemet, selskapets formål er produksjon av omega-3 rikt råstoff basert på alger. Marine alger er den egentlige produsenten av all omega-3 i havet, og kan produseres effektivt på land ved fotosyntese med bruk av CO2 og sollys. Selskapet vil utnytte den rene CO2 som er fanget på Mongstad til noe nyttig istedenfor å slippe den ut igjen. De største aktørene i havbruksnæringen er direkte involvert i prosjektet, hvor forskningsmiljøet i Bergen samarbeider med internasjonale ekspertmiljø.

I kjølvannet av månelandingen på Mongstad vokser en ny næring bokstavelig talt opp fra havet.

CO2BIO AS ble etablert høsten 2011. Selskapets formål er å utvikle ny, lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i tilgjengelig fanget CO2 på Mongstad. Konkret er første delmål å få etablert et nasjonalt pilotanlegg for produksjon av omega-3 rik biomasse basert på alger slik at forskningsoppgaver kan videre bidra til å utvikle hele verdikjeden. Etter pilotfasen skal det foreligge grunnlagsdata som kan utløse etablering av storskalaproduksjon på Mongstad. Pilotanlegget er planlagt ferdigstilt i 2013, estimert kostnad er NOK 11mill.

CO2BIO er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO og NHIL er aksjonærer.”

Les meir om CO2BIO her: www.co2bio.no

Tekst: Øyvind Kråkås