Søk i arkivet

Aktuelt

Botngaard klare for Laksens Dag

Botngaard AS er ein viktig leverandør og teknologiutviklar for havbruksnæringa. I år som i fjor vil selskapet vere ein deltakar og støttespelar til Laksens Dag i Florø.

 

På Botngaard sine heimesider kan ein lese fylgjande presentasjon av selskapet:

“Botngaard AS utvikler, produserer og distribuerer produkter innen industritekstiler (presenning) til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt.

Selskapet har som mål å bygge opp et kompetansesenter for utvikling, produksjon og bruk av presenning innen oppdrettsbransjen i samarbeide med SINTEF og ACE, på Valsneset i Bjugn kommune.

Selskapets hovedfokus i dag er leveranse av hel presenning for bruk ved medisinering av oppdrettsfisk som er angrepet av lus. Bruk av hel presenning for dette formålet er aktualisert i løpet av de siste år på grunn av kraftig oppblomstring av lakselus i oppdrettsanlegg. Myndighetene har på bakgrunn av dette vedtatt en forskrift som skal bekjempe dette problemet (Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg). Denne forskriften krever at alle oppdrettere må kunne gjennomføre lukket behandling av fisk (medisinering) innen 1. januar 2011. Hel presenning er så langt det beste og billigste alternativet for en slik behandling.

Botngaard AS har satt seg som mål at selskapet i løpet av kort tid skal bli den ledende leverandøren av hel presenning for avlusing til oppdrettsbransjen. I den forbindelse har selskapet etablert gode kontakter med oppdrettsbransjen, utstyrsleverandører og det sterke FoU miljøet i Midt-Norge (SINTEF, NTNU, ACE). Selskapet vedtok i 2010 bygging av nye lokaler på Valsneset i Bjugn kommune, på ca. 1.200 m2 med en topp moderne maskinpark. Dette skjer i samlokalisering med ACE (AquaCulture Engineering) som skal investere flere hundre millioner i nye fasiliteter på Valsneset for test av utstyr til oppdrettsbransjen i full skala (også tomme merder). Den nye fabrikken sto ferdig i desember 2010 og gjøre selskapet i stand til å produsere flere hundre hele presenninger per år, med den beste kvalitet. Testing og utvikling vil gjennomføres i samarbeide med ACE, og opplæring i bruk av hel presenning for avlusing vil være en sentral del av selskapets salgskonsept.”

Vi er glade for å ha Botngaard med på laget, og ser fram til å høyre deira innlegg under teknologimøtet på Svanøy Hjortesenter 15. juni.

Les meir om Botngaard på heimesidene deira

Tekst: Øyvind Kråkås