Søk i arkivet

Ny brosjyre for Aquate SG

Aquate SG er ei fôrtilsetning spesielt utvikla for Salmon Group. Frå juli 2011 har dette vore ingrediens i alt SG fôr. Det har fisken, kundane og oppdrettarane nytt godt av.

Aquate SG er eit fiskehelseprodukt utvikla i samarbeid med Produs Aqua og Alltech. Våre leverandørar har no utarbeidd ei brosjyre for produktet med innspel frå oss. Brosjyra er på norsk, og forklarar på ein enkel og grei måte korleis produktet verkar. Universitetet i Bergen, Nofima og GIFAS har vore med og testa ut Aquate SG.

Interessert i brosjyra? Ta kontakt med Salmon Group AS.

Tekst: Øyvind Kråkås