Søk i arkivet

Fôrflåte og merdanlegg for sal

Svanøy Havbruk AS har brukt fôrflåte og stålanlegg til sals.

 

Forflåte:

Feeding 1996 mod

Kapasitet 50 tonn

Nytt foringsanlegg 2006

Sandblåst, metalisert og malt 2010

I dagleg bruk inntil nyleg.

 

Merdanlegg:

Viking stålanlegg

6 bur 24 x 24

Nytek godkjent

I dagleg bruk ( ledig Juni 2012 )

 

Interessert? Kontakt:

Ove Inge Vågen

Dagleg leiar

Tlf. 95 88 86 27/57 74 87 47