Søk i arkivet

Fisk er viktig for Norge

Les Solveig Willis sitt innlegg frå landsstyremøtet i Arbeidarpartiet.

Eksportverdien av norsk laks i 2011 var 30,8 mrd kroner. Fisk er viktig for Norge! Daglig eksporteres det 38 millioner klimavennlige sjømatmåltider fra Norge. Etterspørselen etter sjømat vokser raskere enn vi klarer å levere og finanskrisa forsterker dette bildet!

Omsetningen av laks i det spanske markedet har økt med 24 % i 2011! Nettopp under finanskrisa, med rekord høy arbeidsledighet – fordi når du ikkje lenger kan ete på restaurant – så er norsk laks ett godt alternativ til sjømatelskende spanjoler.

Fiskeri og kystdepartementet skal legge fram ny sjømatmelding. Norge – og kysten vår trenger verdiskapinga fra sjømatproduksjon.Sjømatmeldinga må fylle båtane våre med rett redskap! Nye arealer for vekst må utredes og gamle verneområder må evaluerast – med ny kunnskap.

Ting tar Tid – Vi forvalter i dag oppdrett etter eit ”føre var” prinsipp. Forsking på fjord – kyst – hav er viktige redskap for forutsigbare kunnskapsbaserte rammevilkår, og vil danne grunnlag for konkrete bærekraftsmål.

Eskil Pedersen snakka om teknologiutvikling i samband med klimameldinga i dag. Det er ikkje god klimapolitikk å transportere fiskeavskjær til EU. Teknologiutvikling må til for å få mer foredling i Norge.

Den norske modellen som sikrer trygg økonomisk styring er alfa og omega for eksportnæringa. Vi må og sikre markedsadgang. I dag er det høgere toll dess mer foredla vare som skal inn i EU. Det må gjøres noe med!

Fisk og folk må fram, uansett vær og vind. Frp vil bygge veier der det bor folk – mye folk. Arbeidarpartiet vil og ha veier der det skal skapes verdier – i distrikta. Veier i distrikta, på kysten og trygg transport på sjøen – Stad skipstunnel, alt dette er og ein del av redskapene for å drive næring og skape verdier.

Bedrifter som skaper verdier og bidrar til fellesskapet er bra for Norge. Sjømatmeldinga må ha fokus på ei kostnadseffektiv næring og ei regulering som tar hensyn til dette.

Dette er trygg økonomisk styring!

Vårt budskap og vår redskapskasse må være så tydelig at eksportnæringane ikkje tør noe annet enn å satse rødgrønt!

 

Solveig Willis

Nestleiar i Sogn og Fjordane Arbeidarparti

Innlegg på Arbeiderpartiet sitt landstyremøte 25. apr – 12