Søk i arkivet

Aktuelt

Vil du eller di verksemd delta på Laksens Dag 2012?

Les ein presentasjon av prosjektet her:

Laksens Dag- ei smakfull oppleving!

I 2011 gjorde konseptet Laksens Dag sitt comeback i Florø. Saman med det tradisjonsrike Sildebordet, Kinnaspelet, båtmesse og musikkfest, fylte arrangementet kystbyen med moro heile den tredje helga i juni. Ikkje tale om at vi ikkje må gjenta denne suksessen!

Laksens Dag 2012 går av stabelen laurdag 16. juni. Byen Florø er som skapt for denne typen arrangement, og vi stengjer heile hovudgata for alt anna enn gåande festivalfolk. Hovudelementet i arrangementet er å få laks ut til folket. Barn og vaksne skal få smake laks i dei mest smakfulle variantar. Dette er dagen då frosenfisk og halvfabrikata må vike for det kulinariske festbordet.

Mellom måltida vil det bli gratis underholdning og konsertar på torget og i gata. Der blir kokkekampar der ungdom og vaksne konkurrerar om å tilberede dei beste lakserettane, med avgrensa hjelpemidlar og på tilmålt tid. I samarbeid med Florø rockeklubb tilbyr vi gratis konsertar med profesjonelle artistar og lokale talent.

På ettermiddagen kan ein kople av med ein fotballkamp på Florø Stadion, før det vert rigga til musikkfest på Haavebua om kvelden. Sundag kan ein unne seg ei kulturoppleving på øya Kinn, med sogespelet ”Songen ved det store djup”. Profesjonelle skodespelarar som Bjarte Hjelmeland og Agnete Haaland opptrer saman med lokale amatørar. Båtmessa har opent ved gjestebrygga, midt i Florø sentrum.

Har du eit produkt du ynskjer å profilere på Laksens Dag?

Vil du at ditt selskap skal bli framheva som ein støttespelar til årets kulturhelg i kystbyen Florø?

Ta kontakt med Øyvind Kråkås på telefon 90 28 80 64, eller e-post oyvind@salmongroup.no

Himmel og hav for ei festhelg!