Søk i arkivet

Aktuelt

Utbyterik tur til Tenerife

Turen til Tenerife i veke 4, var eit kjærkome avbrekk frå surt vintevær på anlegga. Men turen ga og eit godt høve til fagleg diskusjon og deling av kunnskap.

Sjølv om reisa denne gongen gjekk til ei typisk ferieøy, vart det ingen ferietur for dei 39 deltakarane. Eigarar, tilsette og familie til SG oppdrettarane var med på reisa. I tillegg deltok leverandørane BioMar, AquaGen, Europharma og Pharmaq.

Reiseleiarane frå SG hadde lagt opp til presentasjonar og gruppearbeid kring faglege spørsmål. Attendemeldinga frå deltakarane har vore svært gode, og syner at det godt let seg gjere å kombinere avkopling i varmen med fagleg påfyll og kunnskapsutveksling. Ein og annan handel vart det og, slik det pleier å bli når so mange næringsdrivande møtast.

Tekst: Øyvind Kråkås