Søk i arkivet

Aktuelt

Sprer kunnskap om oppdrett i British Columbia

Havbruksnæringa i British Columbia er mykje i media for tida, i all hovudsak på grunn av rettssaka mellom norske Cermaq og miljøaktivisten Don Staniford. Samstundes markerar opplysningstenesta www.bcsalmonfacts.ca eittårsjubileum.

Den lokale oppdrettarforeininga BC Salmon Farmers Association har samarbeidd med oppdrettsselskapa Marine Harvest, Grieg Seafood og Mainstream om nettsidene, samt med fôrselskapa EWOS og Skretting. Sidene tilbyr fakta, film og diskusjon om oppdrett.

Hausten 2011 var Salmon Group på tur i BC. Med lokal hjelp av Odd Grydeland, vart vi kjende med næringa i området, samstundes som vi vitja indianarar, turistverksemder baserte på villaksfiske, klekkeri for kultivering og lokal teknologiindustri. Salmon Group sin eigen Johnny Kjæmpenes har sjølv drive oppdrett i BC, og det same har Reidar Heggdal frå BioMar, som var reiseleiar på turen.

BC synte oss ein imponerande natur, der villaksen sto tett i sjø og elv, og bjørnen åt det han makta ved elvekanten. Landet har ein meir konsentrert busetnad enn Noreg, sjølvbergings jordbruk og husmannsliv har ikkje fått prege landskapet her. Lakseproduksjonen i BC er svært liten i høve til dei imponerande sjøområda, med kring 80 000 tonn tilsvarar han produksjonen i Sogn og Fjordane fylke.

Tekst: Øyvind Kråkås

Les og:

“Put your money where your mouth is”